Suport a la ciutadania i proveïdors de l'Ajuntament d'Alzira

Des d'ací, podrà obrir les seues incidències a l'Ajuntament d'Alzira, relacionades amb l'ús de la Seu Electrònica i el portal del Proveïdor


Les dades facilitades per vosté en aquest formulari passaran a formar part dels fitxers automatitzats propietat de l'*Ajuntament d'Alzira i podran ser utilitzats pel titular del fitxer per a l'exercici de les funcions pròpies en l'àmbit de les seues competències. D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals, vosté podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per mitjà d'instància presentada en La *Clau Oficina d'Atenció Ciutadana.